Forskning

Lys av ukjent opprinnelse har blitt sett i Hessdalen i mange år. De første kjente observasjonene ble gjort i 1981. Dette året ble også Hessdalsfenomenet kjent for allmennheten. 

I 2016 bevilget Olav Thon Stiftelsen 1,5 millioner kroner til videreutvikling av Science Camp i Hessdalen. Pengene skulle gå til tre års drift av Science Camp og ble bevilget på bakgrunn av et godt pedagogisk opplegg der studenter får samarbeide med utenlandske forskere på et virkelig forskningsprosjekt.

Observasjon
Forskning1

Olav Thon Stiftelsen deler hvert år ut opp mot 50 millioner kroner til ulike formål. De største tildelingene av pengene går til forskning og fremragende undervisning innen de matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområdene.

Feltforskningsprogrammet i Hessdalen fikk med seg internasjonale forskere og programmets deltakere fikk være med på å forsøke å avsløre et ekte mysterium, altså de uforklarlige flygende lysene i Hessdalen.

Det har blitt gitt forelesninger og veiledning av internasjonale forskere og deltakerne har fått opplæring i bruk av instrumenter samt å analysere data. 

Siden 2002 har i underkant av 1000 barn, unge og studenter deltatt på Science Camp i Hessdalen.

Forskning2

Tidslinje

1981

Hessdalsfenomenet blir kjent for allmenheten

1982-1983

Folk fra hele landet kommer for å se etter UFO-er. Det blir rapportert om 20-30 observasjoner i uka

1984

Den første feltaksjonen i Hessdalen. Ved å bruke radar, elektromagnetisk måleutstyr og lavfrekvente radiomottakere gjøres det i løpet av én måned hele 53 observasjoner som det ikke finnes noen vitenskapelig forklaring på.

1994

27 forskere fra åtte land samles i en international workshop med tilltelen The first international workshop on the unknown atmospheric light phenomena in Hessdalen. Hit kommer blant annet russiske Boris Smirnov som er nobelpriskandidat i fysikk.

1998

Forskningen på lysfenomenene får støtte fra Høgskolen i Østfold og verdens første døgnkontinuerlige helautomatiske målestasjon settes opp. Stasjonen, bedre kjent som Blue Box, tar kontinuerlig video og stillbilder som så streames direkte på nett.

2002

Science Camp blir arrangert for første gang i Hessdalen

2007

Flere medier slår stort opp at mysteriet i Hessdalen er løst, men løsning tilbakevises og en er sannsynligvis enda lengre en løsning enn noensinne.

2016

Olav Thon Stiftelsen bevilger 1,5 millioner kroner over tre år til Høgskolen i Østfold.

2018

En semi-permanent forskningsstasjon blir etablert på Skarvan. Denne skal blant annet brukes under Science Camp.

Mystikkens dal

Har du lyst til å oppleve noe utenom det vanlige?
Ta turen til Hessdalen. Er du heldig får du se de mystikke lysfenomene på himmelen.