Observasjoner

Helt siden de første observasjonene på slutten av 1970-tallet, har Hessdalsfenomenet skapt overskrifter og diskusjoner. Under kan du lese mange av de fascinerende skildringene.

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Dato

Tid

Plass

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand

Dato

Tid

Plass