1. januar 2005

Dato

01. januar 2005

Tid

18:56

Sted

Heggset til Vårhus, Hessdalen

Observert av

Hallfrid og Bjarne Lillevold

Observasjonstid

Bjarne anslår total observasjonstid til 10 minutter.

Beskrivelse

Hallfrid og Bjarne kjørte bil hjemover fra kirken. De hadde vært på innsamlingsaksjon til offrene etter Tsunami-ulykken. Da de hadde kommet til Heggset så de et sterkt lys over Aspåsgårdene i nord. Først så det ut som om det stod stille, men så beveget det seg sydover. Det beveget seg rykkvis hele tiden. Det stoppet opp og så beveget det seg fort, så stoppet det opp igjen. Slik holdt det på hele tiden. Lyset beveget seg sydover like over horisonten på Finnsåhøgda, og fulgt høgda hele tiden. Da lyset var kommet syd ved Heggset, altså rett vest for Heggset, ble det plutselig borte. Hallfrid og Bjarne kjørte sakte hjemover hele tiden. Da da kom fram til snuplassen ved veien hjemme, stoppet de opp for å se på lyset. Hallfrid gikk ut av bilen for å høre om det var noen lyd, men det var det ikke.

Referanse

Bjarne Lillevold

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand