10. august 2002

Dato

10. august 2002

Tid

19:00

Sted

Gruvdalen, sydvest for Hessjøen i Hessdalen

Observert av

Anonym

Beskrivelse

Forskere fra flere land hadde seminar i ved Norsk Ufo-senter i Ålen sist helg. Mens de diskuterte lysfenomenene, observerte en bærplukker, som ønsker å være anonym, et merkelig objekt i Hessdalsfjella. Vedkommende oppholdt seg i Gruvdalen, sør-vest for Hessjøen, i nærheten av Ålen fjellstyres hytte. I 19-tida gikk han lenger oppover fjellsida for å se etter molte. Kommet opp på fjellryggen, satte vedkommende seg for å hvile, og hadde da utsikt mot fjella på nordøst-sida av Hessjøen. Det som først fanget oppmerksomheten, var noe som så ut som et stort bål i dalsida opp mot Grønåshøgda. Ved bruk av kikkert fant imidlertid molteplukkeren ut at det slett ikke var noe bål, men en gjenstand i samme farger som et bål. Gjenstanden var i form som et kneippbrød stående på ende, på størrelse med et kjempehøgt grantre. Etter noen minutter beveget gjenstanden seg nedover for så å forsvinne ned bak Hessjøhøgda, mellom Hessjøen og Gruvdalen. Observasjonen gjorde et svært sterkt inntrykk på den ensomme bærsankeren.

Referanse

Jon Peder Aspås

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand