10. november 2000

Dato

10. november 2000

Tid

21:50

Sted

Hessdalen

Observert av

Jan Moen og en kamerat

Beskrivelse

Jan og kameraten observerte to lys som beveget seg fra vest til øst, like over horisonten, syd i dalen. Det blir fra Øyongen til Grøtådalen. Avstanden mellom lysene var 5 cm på strak arm. Lysene hadde lik avstand seg imellom hele tiden. De var svake, og forvant bak fjellet etter ca. 30 sekunder.

Referanse

Jan Moen

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand