12. januar 1997

Dato

12. januar 1997

Tid

23:00

Sted

Aspåskjølen

Observert av

Margrete Bakås Gjersvold

Beskrivelse

Margrete er på tur hjem fra arbeid i Ålen, da hun oppdager et merkelig lysende “objekt”, hengende i luften like under toppen av Rognefjell. Hun går ut av bilen, som hun stoppet på Aspåskjølen, for å sjekke om det er lyd. Hun hører ingen lyd fra “objektet”. Margrete legger da merke til at det er ca. 10 blinkende hvite og røde lys, som ligger horisontalt. Lysene blinker skiftevis mellom rødt og hvitt, to og to lys ad gangen. – Margrete kjører fra Aspåskjølen umiddelbart. Da hun kom inn i Hessdalen, ved Pålsan, oppdager hun det samme “objektet” på nytt, oppe på øst-himmelen. Hun stopper bilen igjen og går ut for å sjekke om det er noen lyd. Heller ikke denne gang hører hun noen lyd. Hun blir stående og se på “objektet” i mellom fire og fem minutter, da “objektet” plutselig skjærer over himmelvelvingen mot vest, i en utrolig fart, og blir borte bak horisonten. – Margrete følte angst i perioder under observasjonen. Hun har sett lysende “objekter” tidligere i Hessdalen, men denne opplevelsen var sterk.

Referanse

Jan Moen

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand