12. juni 2004

Dato

12. juni 2004

Tid

15:00

- 16:00

Sted

Ålen

Observert av

Håvard Løberg og hans kone Anne Grete Nesval

Beskrivelse

Håvard og kona hadde nettopp vært å handlet på Rimi i Ålen sentrum. Da de satt i bilen for å kjøre fra butikken, og hadde nesa nordover, nedover dalen, fikk de se et lys, kuleformet. Det kom fra vest, fra Hessdaskjølen, og for over dalen mot øst, mot Tydal, i en enorm hastighet. Det var rundt, fargen var gul og det var mye større enn en stjerne. Total observasjonstid var ca. 3 sekunder. Håvard har snakket om dette, og fått høre at noen unger også hadde sett det.

Referanse

Håvard Løberg

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand