12. november 2004

Dato

12. november 2004

Tid

15:20

- 15:35

Sted

Rv.30, mellom Tolga og Os

Observert av

Anonym

Værforhold

Skyfritt (tilnærmet) og ettermiddagssol. Temperatur omkring null grader

Observasjonstid

antatt 4 minutter

Beskrivelse

Observatøren bor i Røros og skriver selv: “Var passasjer i bil på vei mellom Tynset og Røros. Kjørte nordover mot Røros på riksvei 30. En knapp kilometer nord for broen over til Hummelvoll ble jeg oppmerksom på et antatt fly over Hummelfjell, nærmere bestemt den vestligste toppen, – Elvhøgda, altså noe nærmere mitt observasjonssted. Jeg reagerte på at flyet virket som det stod stille, selv om det var litt vanskelig å vurdere i og med at bilen var i fart. Ikke desto mindre må det i alle fall ha beveget seg svært langsomt. Jeg fortsatte derfor å holde øye med det. Antatt høyde mellom objektet og fjelltoppen under kan ha vært 500-600 meter. Etter et drøyt minutt syntes flyet å øke farten noe, men beveget seg fremdeles langsomt, – nå i noe lavere høyde og i nordvestlig retning over bygda Os. Solen skinte stadig på flyet, – nå fra en noe annen vinkel. Jeg ble klar over at flyet hverken hadde hale eller vinger, – det var altså ikke noe fly, men noe som heller liknet en flykropp. Fargen var hvit eller lys og reflekterte solen slik som et fly. Jeg mener objektet ikke hadde vinduer. Jeg ble fælen over hele iakttakelsen og informerte sjåføren. Jeg pekte ut objektet, og forklarte samtidig hva jeg hadde observert de siste par minutter. Hun prøvde å titte etter, men måtte samtidig holde øynene på veien fordi det var svært glatt. Hun fikk derfor ikke se det. Objektet hadde nå krysset dalen i nordvestlig retning og kunne sees over Os kirke, men lengre nord (mot Galåen). Høyde over bakken kan nå ha vært 300-600 meter, – og nå nedenfor solens rekkevidde. Objektet aksellererte deretter enormt og forsvant lynraskt. Bilen hadde nå kommet til broen over Vangrøfta, en elv som renner fra Dalsbygda og ut i Glomma. Jeg var litt oppskaket og kanskje litt redd etter dette. Diskuterte med sjåføren hva jeg kunne ha sett. Klokken var blitt 15.37. Klokken 15.38 (sjekket samtalelisten med tidspunkt på mobilen min) ringte jeg flytårnet på Røros Lufthavn for å høre om de hadde observert noe fly eller noe uvanlig det siste kvarteret, men det hadde de ikke. Vanskeligst å bedømme var nok avstanden til objektet og størrelsen på det. Etter å ha studert kartet hjemme etterpå, antas avstanden å være 2500 meter. Dette kan synes langt, men det var som nevnt sol og klarvær, og objektet kunne sees svært godt. Størrelsen var tilnærmet en liten DC9, og muligens avrundet i begge ender. “

Referanse

Anonym

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand