13. april 2001

Dato

13. april 2001

Tid

23:15

Sted

Fordalen, vest for Hessdalen syd

Observert av

Frode Moen

Beskrivelse

Denne observasjonen ble settet av bl.a. min sønn Frode fra en hytte i Nekkjådalen (Fordalen) fra kl. 23.15. Uten kikkert, ett lys i fargeforanding. Frode hadde gått til sengs da han ble vekket av andre i hytta. Heldigvis hadde han tatt med seg sin kikkert fra Hessdalen samme dag. Lyset hadde en enorm hastighet forteller Frode. Rare, usymetriske bevegelser i nermere 20 min på vesthimmelen (mot Budal). Astanden; vanskelig å bedømme. Da et fly kom inn i området endret det farge til rødt å ble stående helt stille. Forsvant fra området etter en tid for så å dukke opp igjen i retning Hessdalen ca. 23.45. Det er også blitt bekreftet at andre har sett merkelig lys i bevegelser inne i Nekkjådalen i påska.

Referanse

Jan Moen

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand