13. februar 1997

Dato

13. februar 1997

Tid

00:00

Sted

Bjørgen, Gjersvoldgrenda

Observert av

Synnøve Grønås

Værforhold

Klart og vindstille

Avstand

Usikker, men mer enn 2,5 km

Observasjonstid

Mellom 2 og 3 minutter

Beskrivelse

Synnøve var i ferd med å gå til sengs da elghunden, som har sitt nattopphold i rommet ved siden av, tok seg inn på hennes rom, veldig oppjaget. I det samme øyeblikk ble hun oppmerksom på at det falt et unaturlig lys inn i rommet. Fra vinduet fikk hun se et skarpt, intenst kuleformet lys i sørvest, ved “Smådalan”, et høydedrag vest for Gjersvoldgrenda. “Lyset” beveget seg sakte i nord/nordvestlig retning, like over bjørkeskogen. Etter ca. 30 sekunder avtok styrken på lyset, men hun så det fortsatt en lang stund før det forsvant bak skogen på Smådalan. Hunden var urolig under hele observasjonstiden. Synnøve mener at dette var en “UFO”.

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand