13. november 2020

Dato

13. november 2020

Tid

18:00

- 18:30

Sted

Rønningslia, Ålen

Observert av

Borgny Hov

Beskrivelse

Observasjon fra tunet i Rønningslia. Grønn kule, med hale, sett over hustaket i vest / sørvestlig retning (mot Hessdalen). Det så ut som om lyskula passerte like over boligen, da Borgny gikk ut av bilen. Lyskula var borte på få sekunder.

Referanse

Jan Moen

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand