14. juni 2002

Dato

14. juni 2002

Tid

16:00

Sted

Hessdalen

Observert av

Rutt-Marry Moe

Beskrivelse

Rutt-Marry kjørte hjem fra butikken i Hessdalen. Da hun var kommet like nord for samfunnshuset, ved Trøan, syd for Heggset, så hun et sort, eller gråsort “fly”, uten vinduer, nedi elva. Hun så ned på denne flygende tingen. Den fløy meget lavt, rett over elven, fra nord mot syd. Det første hun tenkte på var at det var et fly, for det hadde vinger, men hun syntes det var så rart at det fløy så lavt, og at det ikke hadde noen vinduer.

Kommentar: Kunne det ha vært et drone fra forsvaret?. Ca. 40 minutter etter denne observasjonen til Rutt-Marry, så jeg (Erling Strand), Bjørn-Gitle Hauge og flere, et stort militærfly som fløy meget lavt i dalen. Den fløy like høyt som høyden på Finnsåhøgda. Jeg filmet flyet fra stien opp mot Rognefjell. Bjørn-Gitle Hauge meg flere filmet flyet fra Finnsåhøgda syd, og så da at det fløy akkurat i samme høyde som dem. Det er meget lavt for et så stort militærfly.

Referanse

Rutt-Marry Moe

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand