14. november 2000

Dato

14. november 2000

Tid

18:00

Sted

8 km syd for Ålen

Observert av

Tore og Svein Erik Hitterdal og Jorun Holden

Beskrivelse

De så et spesielt lys med forskjellige farger. I kikkert så det noen ganger ut som en trekant, og andre ganger som et sprikende lys med flere farger. Det var ca. tre ganger større enn en sterk stjerne. Det ble sett i retning mot Rognefjell. Klokken 18:45 ble det svakere og svakere og tilslutt var det borte.

Referanse

Bjarne Lillevold

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand