15. desember 2004

Dato

15. desember 2004

Tid

22:03

Sted

Vårhus, Hessdalen

Observert av

Bjarne Lillevold

Værforhold

Temperaturen var +0,3 °C og det var sterk nord-vest kuling

Observasjonstid

Bjarne anslår total observasjonstid til 3 minutter

Beskrivelse

Bjarne var hjemme og fikk se et lys som kom fra syd-vest og gikk mot nord. Lyset beveget seg under toppen av Finnsåhøgda, slik at Finnsåhøgda kunne ses bak lyset. Lyset var blå-grønn og beveget seg i en hoppende bevegelse. Da lyset var kommet til Brattbekken forandret det kurs. Den var da halv nede på fjellsiden. Plutselig beveget det seg oppover og forsvant bak Finnsåhøgda.

Referanse

Bjarne Lillevold

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand