16.august 2012

Dato

16. august 2012

Tid

23:00

- 23:30

Sted

Hersjøen, Hessdalen

Observert av

Unn Helene Fjeldstad, Knut Spydevold, Rita og Bjørn Kjeholt.

Beskrivelse

Observatørene satt ute ved hytta de leide ved Hersjøen. Plutselig så de en lyskule som gikk opp fra fjellet i vest. Den gikk rett oppover.

Referanse

Unn Helene Fjeldstad

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand