17. oktober 2001

Dato

17. oktober 2001

Tid

06:40

Sted

Vårhus, Hessdalen

Observert av

Hallfrid, Bjarne og Bjørn Lillevold

Beskrivelse

Hallfrid var i stua, som har et stort vindu mot nord. Hun så et sterkt lys i retning Aspåsgårdene, som blir i retning nord-nord-vest. Hun gikk ut på trappa for å fortelle det til sin mann Bjarne. Han, og deres sønn Bjørn, var på vei til jobb. De hadde ikke kommet lenger enn til trappa. De så lyset alle tre. Det kom sakte mot de. Et stort, pyramideformet, blå-grønt lys. Plutselig skiftet det retning mot vest, og på et øyeblikk var lyset ved Finnsåhøgda. Lyset beveget seg noen meter mot syd før det plutselig var borte bak Finnsåhøgda.

Referanse

Bjarne Lillevold

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand