19. juli 2018

Dato

19. juli 2018

Tid

21:50

Sted

Rognefjell, Hessdalen

Observert av

Mattis fra Tyskland

Beskrivelse

Nattis og hans kjæreste campet halvveis opp mot Rognefjell. Klokken 21:50 så han et lys ned mot elva. Det var litt til høre for elva Hersja. Lyset beveget seg rett fram, fra venstre til høyre, med samme hastighet hele tiden. Det kunne være at den beveget langs elva (?). Det var et rundt hvitt lys. Mattis så det i ca. 5 til 6 sekunder. Mattis kjæreste så det ikke, fordi hun så etter fenomenet opp på himmelen.

Referanse

Mattis

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand