20. desember 2000

Dato

20. desember 2000

Tid

01:33

Sted

Vårhus i Hessdalen

Observert av

Bjarne Lillevold

Beskrivelse

Bjarne var en tur oppe på natta. Han tok da en titt ut av vinduet i stua. Da fikk han se et lys i retning mot Aspåsgårdene som ligger i retning nordnordvest. Lyset stod helt stille. Bjarne gikk bort fra vinuet et kort øyeblikk. Da han kom tilbake så han at lyset beveget seg sakte mot syd, mot Finnsåhøgda. Det forsvant ut at synsfeltet for Bjarne.

Referanse

Bjarne Lillevold

Bilder av fenomenet

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand