20. januar 2015

Dato

20. januar 2015

Tid

20:35

- 20:45

Sted

Hessdalen syd

Observert av

Anonym

Beskrivelse

Et stort fast lys beveget seg raskt nordover, seg på østsiden av Hessdalen. Det var helt lysløst og det var ingen blinkende lys. Observatøren var sikker på at det ikke kunne være fly. Det var engang mellom klokken 20:35 og 20:45.

Referanse

Jan Moen

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand