24. januar 1997

Dato

24. januar 1997

Tid

16:00

- 16:30

Sted

Øst for Rognefjell.

Observert av

Bjarne og Jenny Engesvold

Beskrivelse

Bjarne og Jenny sitter ved kjøkkenvinduet hjemme på Bakkan, øst for Ålen. De har fin utsikt over dalen og bygda fra sitt kjøkkenvindu. Da de sitter der får de plutselig se et “langt lys” som kommer østfra og gå mot Katrinehøgda / Rognefjell. Det har stor fart, men Bjarne kan se at lyset har flere farger og det ser ut som et liggende sylindrisk lys. Bjarne synes har ser noen gnistrer i bakkant av lyset. Lyset forvinner på et litt rar måte: Det forsvant før det ble borte bak horisonten. – Avstanden over dalen til Rogne er ca. 4 km i luftlinje. – Bjarne forteller: “Jeg har aldri tidligere vært så heldig å få se “ufo’en”, så jeg har stilt meg tvilende til alle disse observasjonene. Men idag så jeg noe som var forferdelig rart, og jeg velger å kalle det en ufo.”
Lokalavisen “Arbeidets Rett” skriver om denne observasjonen fredag 14. februar.

Referanse

Jan Moen

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand