25. februar 2012

Dato

25. februar 2012

Tid

19:20

Sted

Fjellheim parkering, Hessdalen

Observert av

Tore Hitterdal og Carl Erik Leitao

Beskrivelse

Observatørene var på Fjellheim parkering da de så et lysfenomen i retning mot nordøst. Lyset dukket opp to ganger i løpet av 5 minutter, og det varte i ca. 10 sekunder hver gang. Den første gangen delte lyset seg i to.

Referanse

Jan Moen

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand