26. februar 2003

Dato

26. februar 2003

Tid

06:45

Sted

Vårhus i Hessdalen

Observert av

Rutt-Marry Moe

Beskrivelse

Rutt-Marry kjørte bil på vei til jobb. Da hun var kommet til svingen ved Ingbriktsvollen, nord for Bjarne Lillevold, Vårhus, så hun et stort sterkt lys mot Aspåsgårdene i nord. Det var rett ovenfor gjerdet til Valmar Aspås. Mens Rutt-Marry kjørte videre synes hun at lyset beveget seg mot øst. (Kommentar: Slik vil det se ut hvis lyset er meget langt borte også). Da Rutt-Marry var kommet ned i Hessdalslia, i svingen ved Skogås, så hun lyset i nord, retning Haltdalen. Hun så det ikke lenger da veien svinget, fordi hun måtte se i kjøreretningen.

Referanse

Rutt-Marry Moe

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand