27. oktober 2010

Dato

27. oktober 2010

Tid

22:00

Sted

Hessdalen

Observert av

Maren Osøien

Beskrivelse

Maren, og en nabodame, stod ute på inngangs-trappa på gammelgården. Da så de et lys som stod stille, langt under horisonten i nord. Det blir mot Finnsåhøgda, fra der de stod. De lurte først på om det var en bil, eller noe annet, ved Båttjønntrakten. Etter en kort stund reiste lyset seg rett opp fra der det stod. Det beveget seg godt opp på himmelen, før det dreide mot sør-østlig retning. Det hadde en jevn fart. De trodde det da kunne være et helikopter, men ingen lyd ble hørt.

Referanse

Jan Moen

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand