3. august 2017

Dato

03. august 2017

Tid

19:05

Sted

Langen, Hessdalen

Observert av

Patrick, Daniel og Bjørn Lillevold

Observasjonstid

Ca. 3 minutter

Beskrivelse

Bjørn Vårhus Lillevold og hans to sønner var og fisket i Langen, da Patrick fikk se et lysfenomen. Han sa det til de andre, slik at de også fikk sett det. Etter en liten stund forsvant det i løse luften. Ingen lyd. Det hadde formen som et egg. Bildet er tatt med mobiltelefonen, i retning sør-øst.

Referanse

Bjørn Vårhus Lillevold

Bilder av fenomenet

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand