3. januar 1997

Dato

03. januar 1997

Tid

07:30

Sted

Bjarne Lillevolds hus

Observert av

Bjarne og Hallfrid Lillevold

Beskrivelse

Bjarne var på vei til fjøset på morgenen. Da han var på gårdsplassen, så han et sterkt lys over Heggset. (Det blir i retning sydvest). Lyset gikk horisontalt nordover. Bevegelsen var “støtvis”. Det vil si: Det gikk fort, så stoppet det opp, deretter gikk det fort igjen. Slik beveget det seg nordover. Farge var rød-orange, og formen var som en trekant med spissen opp. – Bjarne gikk inn og hentet Hallfrid, slik at hun også så det. Hele observasjonen var over etter ca. et halvt minutt.

Referanse

Bjarne Lillevold

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand