31. januar 2003

Dato

31. januar 2003

Tid

17:55

Sted

Hessdalslia, Hessdalen

Observert av

Hallfrid Lillevold

Beskrivelse

Bjarne og Hallfrid var på vei hjem til Hessdalen, fra Ålen. De satt på en drosje. Hallfrid satt framme, og Bjarne satt bak. Da de kjørte oppover så Hallfrid et lys oppe ved masta, som står øverst i lia. Det blinket og gikk sakte nordover. Lyset stoppet opp nord for Aspåsgårdene. Det var et stort og sterkt lys. Bjarne fikk ikke sett lyset, fordi han satt bak i bilen. Hallfrid fikk ikke sett lyset lenger, fordi de nærmet seg hjemmet på Vårhus.

Referanse

Bjarne Lillevold

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand