31. oktober 2000

Dato

31. oktober 2000

Tid

22:30

Sted

Vårhus i Hessdalen

Observert av

Bjørn, Bjarne og Hallfrid Lillevold

Beskrivelse

Et lys kom fra Aspås-gårdene (i nord-vest) og gikk sydover, like under Finnsåhøgda. Det var to lys, et rødt øverst, og et grønt under. Disse lys blinket. Disse lys stoppet 2-3 sekunder, like over setervegen som går mot Øyungen. Det startet igjen, i retning mot Øyungen, men nå gikk det saktere. – Det var ingen flytrafikk i det området på det tidspunktet.

Referanse

Bjarne Lillevold

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand