4. januar 1999

Dato

04. januar 1999

Tid

23:00

Sted

Hessdalen

Observert av

Oddmund Tamlag

Beskrivelse

Historien mangler

Referanse

Jan Moen

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand