5. august 1997

Dato

05. august 1997

Tid

00:15

- 00:45

Sted

Bjørgen, Midtre Gauldal

Observert av

Britt og Knut Hermo

Beskrivelse

Objektet hadde et skarpt hvitt lys, med et rødt “jordbær” på toppen. Ved å bruke kikkert, ble det sett et mindre lys, hengende under selve objektet. Forbindelsen mellom det store objektet og lyset under kunne også sees, nærmest som en ledningsforbindelse. Det beveget seg fra øst mot vest, og ble sett i sørlig retning mot Haltdalen. Avstanden er usikker, mest sannsynlig 8-10 km. Observatøren har ikke sett noe tilsvarende tidligere, men har erfaring med ukjente lysfenomener.

Referanse

Arne Rønning

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand