5. januar 2010

Dato

05. januar 2010

Tid

19:00

Sted

Hersjøen, Hessdalen

Observert av

Marit Hov Folde og Kjetil Folde

Beskrivelse

Et stort gul-orange lys ble sett mellom Berghøgda og Morkavollhøgda. Lyset stod først stille, for deretter å å forflytte seg sakte vekk i 30 til 40 sekunder. Plutselig ble det borte i løpet av et sekund. Det var ingen skyer, og det var klar stjernehimmel.

Referanse

Kjetil Folde

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand