5. oktober 2003

Dato

05. oktober 2003

Tid

22:02

Sted

Vårhus i Hessdalen

Observert av

Hallfrid og Bjarne Lillevold, Lillian og Helge Grønås

Værforhold

Været var fint, -0.9 °C og opphold

Beskrivelse

Hallfrid Lillevold, Lillian Grønås og hennes sønn Helge, kjørte bil hjem til Hessdalen. De kom fra Ålen. Da de var kommet fram til Vårhus, der hvor Bjarne og Hallfrid bor, så de et lys over Heggset, som beveget seg nordover. De gikk inn og hentet Bjarne, så han også fikk se det. Lyset gikk ned i Finnsådalen.

Referanse

Bjarne Lillevold

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand