5. september 2014

Dato

05. september 2014

Tid

06:00

Sted

Hessdalen syd

Observert av

Per Moen

Observasjonstid

Ca et halvt minutt

Beskrivelse

Per hadde akkurat stått opp, og gikk ut av utgangsdøra for å betrakte dagen. Mens han stod rett utenfor utgangsdøra så han et lys ned mot veien, mot nord. Det så ut til å være rett over veg-grøfta, og strekker seg ut litt over vegen mot venstre og litt over dyrket mark mot høyre. Lyset var rød på den høyre siden, og mer hvit på venstre side.

Nå var det en treklynge som hindret noe av utsikten mot lyset. Per bestemmer seg derfor å gå inn, opp på terrassen, for der er utsikten bedre. I løpet av de få sekundene det tar å komme seg inn og opp på terrassen, har lyset dempet lysstyrken så mye at det nesten har forsvunnet. Straks etter var det helt borte. Det “dimmet” bort.

Referanse

Per Moen

Bilder av fenomenet

Kart

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand