6. oktober 2011

Dato

06. oktober 2011

Tid

21:00

Sted

Hersjøhøgda, Hessdalen

Observert av

Stein Botnan

Observasjonstid

3 minutter.

Beskrivelse

Sydvest for Hersjøen, oppe på toppen ved Hersjøhøgda, ble det sett et hvitt lys, med rødt og grønt inni. I begynnelsen var det helt i ro, så begynte det å bevege seg veldig fort i alle retninger, fram og tilbake. Stein så på det i kikkert. Ca. 10 sekunder etter starten på denne bevegelsen var det borte.

Referanse

Jan Moen

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand