7. august 1997

Dato

07. august 1997

Tid

23:30

Sted

Et fjellplatå sør i Hessdalen

Observert av

Arne-Johan og Pål-Andrè Rauan

Beskrivelse

Observatørens egne ord: “Vi stod på et fjell platå, sør i Hessdalen. For å komme til det platået vi stod på, kjørte vi gjennom hele Hessdalen, helt til vi kom til bommen og toalettene. Så tok vi grusveien som går til høyre, vi trur det stod skilt mot Øyongen. Så fulgte vi grusveien et stykke, helt til vi kom til et fjellplatå på høyre side.
Plutselig så vi et fenomen på himmelen. Det så ut som en stor stjerne, som beveget seg veldig raskt. Fenomenet kom fra sør og dreide til nord/øst hvor det forsvant i horisonten. Vi så også et liknende fenomen senere samme kveld , men dette fenomenet startet i det et fly nærmet seg. Deretter beveget det seg hurtig i østlig retning. Dette kunne derfor ikke vært et fly eller lignende, grunnet hastigheten. Tidspunktet for den første lysfenomenet var klokka 23.30. Tidspunktet for den andre lysfenomenet var klokka 00.30. Begge fenomenene holdt samme høyde. Vi filmet fenomenet i 5-10 sekunder med et “VHS, Sharp” videokamera. Vi kopierte en sekvens av filmen og forstørret det opp 3 ganger.”

Referanse

Arne-Johan og Pål-Andrè Rauan

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand