8. desember 1998

Dato

08. desember 1998

Tid

07:30

Sted

Syd i Hessdalen

Observert av

Bjarne Lillevold

Beskrivelse

Bjarne var hjemme da han så et lys syd i Hessdalen som beveget seg hurtig mot vest.

Referanse

Bjarne Lillevold

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand