9. oktober 2000

Dato

09. oktober 2000

Tid

21:50

Sted

Vårhus i Hessdalen

Observert av

Bjarne og Hallfrid Lillevold

Beskrivelse

Et lys kom opp fra horisonten i syd-vest, mot Heggsethøgda. En blå-grønn kule som går opp fra marken på sør-sia av vegen mot Båtkjønndalen. Lyset gå i en bue og gå ned til marken lenger nord. Så kommer den opp igjen, og går i en bue tilbake der den kom fra. Slik går lyskula 3 ganger før den forsvinner. Det hele varte i 30-40 sekunder. Det var +4,5 grader Celsius, ganske mye vind og en og annen sky på himmelen.

Referanse

Bjarne Lillevold

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand