9. januar 2015

Dato

09. januar 2015

Tid

22:00

Sted

Vårhus, Hessdalen

Observert av

Bjarne Lillevold

Beskrivelse

Bjarne var hjemme og så ut av kjøkkenvinduet. Da fikk han se et stort lys syd i dalen. I retning masta som står ovenfor kirken. Det var en stor rød kule, nesten like stor som månen. Den beveget seg mot nord, mot målestasjonen. Da den var rett over målestasjonen, stoppet den opp et øyeblikk, delte seg i to deler, og beveget seg rett opp i enorm hastighet. Den liksom eksploderte da den ble borte. – Bjarne hadde aldri noe slikt før. Lyset var så stort, nesten like stort som månen.

Referanse

Bjarne Lillevold

Bilder av fenomenet

Kart

Er du en observatør?

Har du sett noe på himmelen over Hessdalen? Send din observasjon til Erling P. Strand!

Erling P. Strand